Info Panel

SHQIPERIA BURG

“Shqipëria e vogël kishte në periudhën e diktaturës 23 burgje dhe 48 kampe internimi. ”Gjatë sistemit komunist u burgosën dhe u pushkatuan nëpër burgje gjithsej 6535 viktima.

Shqipëria burg filloi që me shkresën urgjente të vitit 1944 në ditën e Çlirimit të Tiranës ku diktatori Enver Hoxha urdhëronte me një mesazh urgjent: “ Të organizohen burgjet dhe fushat e përqëndrimit. Dhe të burgosen të gjithë ata elementë të akuzuar me faje të mëdha, me tradhëti të naltë dhe bashkëpunim të haptë me okupatorin dhe gjithashtu me kriminelët e dorës së parë. Të gjithë robërit të mblidhen në kampin e përqendrimit…”

Më pas u ngrit një sistem i tërë burgjesh, si në: Gjirokastër, Tepelenë, Vlorë, Korçë, Berat, Elbasan, Durrës,Tiranë, Burrel, Shkodër, Peshkopi.

Në Shqipërinë e diktaturës socialiste shqiptarët bënë: 914.000 vjet burg dhe 256.146 vjet internim, pra më shumë se 10 mijëvjeçarë dënim. Ndërsa pavijoni burg i Psikiatrisë në qytetin e Elbasanit trajtonte si pacientë kundërshtarët e diktaturës. Në këtë pavjon kryhej “Terapia e shuarjes së kujtesës, depersonalizimi dhe humbja e ndjenjës së realitetit për veten”. Për gratë e dënuara ishin ndërtuar këto burgje: Aneksi i burgut te vjetër të Tiranës, Kampi i grave në Valias, Burgu i Artizanatit në Tiranë, i Kuçovës, Kosovës (Elbasan), Sharrës.

Ja pasqyra e saktë e genocidit komunist:

1. Të pushkatuar: 5548 Nga këto: 91 gra

2. Të burgosur: 14563 Nga këto: 445 gra

3. Të vdekur në burg: 987 Nga këto: 7 gra

4. Të futur në Psikiatri: 308 Nga këto: 35 gra

5. Të internuar e dëbuar: 21401 Nga këto: 9322 gra


 

  2013  /  Uncategorized  /  Last Updated Nëntor 30, 2014 by admin  /